Хамтран ажиллагч байгууллагууд

Уулын спортын хувцас хэрэгсэл борлуулдаг  болон бусад уулын спорттой холбоотой ажилладаг аж ахуйн нэгж, олон улсын байгууллагуудыг хамтран ажиллахыг урьж байна.