Эрүүл мэндийн хороо

Эрүүл мэндийн хорооны дарга – А.Болд

  • Эрүүл мэндийн хорооны гишүүн – Ж.Мөнхцэцэг
  • Эрүүл мэндийн хорооны гишүүн – Т.Алтангэрэл

Холбоосууд: