Уулын спортын хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх

Уулын спортын хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, залуу үеийг хөхүүлэн дэмжих сургалтын системтэй болгох замаар мэдлэг, туршлагатай мэргэжлийн спортыг хөгжүүлнэ

Олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх

Уулын спортын олон улсын стандартыг нэвтрүүлж хөл нийлүүлэн алхана

Амжилтаа тогтмол ахиулан оролцоно

Дэлхийд чансаатай уралдаан тэмцээнд амжилтаа тогтмол ахиулан оролцоно

Уулын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх

Монгол улсад уулын спорт, уулын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлон манлайлагч байна

Бидэнтэй холбоо барих

Уулын спортын хувцас хэрэгсэл борлуулдаг болон бусад уулын спорттой холбоотой ажилладаг аж ахуйн нэгж, олон улсын байгууллагуудыг хамтран ажиллахыг урьж байна.


Монгол улс,
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо, Биенес плаза, 502 тоот

info@mountain.com